Welkom bij elMetis

Wij helpen u bij het ontsluiten van uw potentieel !


Organisaties zuchten onder de druk van vespilling en bureaucratie. Wij ontwikkelen diensten en oplossingen om hier een eind aan te maken !


U kunt direct zien dat wij tijd en aandacht besteden aan het uiterlijk van onze applicaties. Veel belangrijker echter is de manier waarop wij zorgen dat deze tot stand komen.

Wij gebruiken een 6 staps aanpak:


Deze aanpak is gebaseerd op Lean's DMAIC (Define, Measure, Analyse, Implement en Control (Definieer, Meet, Analyseer, Implementeer en Controleer) proces, welke tot de meest krachtige oplossingen in het verbeterproces hoort.


Definieer

Op basis van onze ervaring en klant feedback definiëren we een probeel om te onderzoeken.

Framework

We ontwikkelen een compleet en meetbaar framework rond het proces in de huidige staat.

Analyseer

Door onderzoek van het probleem proberen we de impact op bedrijven en individuele medewerkers te begrijpen.

Optimaliseer

We ontwikkelen een nieuw en geoptimaliseerd prcess waaruit alle verspilling en bureaucratie is verwijderd.

Applicatie

Het nieuwe proces is de basis voor de ontwikkeling van een online, multi-channel applicatie.

Controleer

Na de release van de applicatie blijven we verbeteren op basis van benchmarks en feedback van de klant.

Is Lean niet gewoon de volgende fab ?

Een korte uitstap naar de wondere wereld van Lean


Simpel gezegd, Lean betekent het creëren van meerwaarde voor de klant met minder resources.
Dit komt neer op het verwijderen van onnodige handelingen en procedures binnen een proces. Een onnodige handeling is hierbij elke handeling welke niet wettelijk verplicht is of welke geen waarde toevoegd in de ogen van de klant.
Het opheffen van onnodige handelingen heeft meerdere bijkomende voordelen: processen worden minder foutgevoelig en, indien goed uitgevoerd, kunnen de transparantie en de doelgerichte manier van werken, door veel medewerkers als een voordeel worden ervaren.

Hieronder ziet u de 7 originele typen verspilling welke binnen Lean zijn geïdentificeerd. De 8e vorm van verspilling, verspilling van talent, wordt meer en meer geaccepteerd en staat in nauwe verbinding met bureaucratie en het inzetten van mensen zonder gebruik te maken van hun volledige potentieel. Derhalve was het toepasselijk genoeg om hem hier toe te voegen.

Met de basis principes van Lean in gedachten, werken wij ook aan onze applicaties. Leaning Up, zoals wij zeggen, betekent voor ons dat wij het ultieme, schone en verspillingsvrije proces onwikkelen, om dit als fundament voor de applicatie te gebruiken.

In hoeverre onderscheiden wij ons dan van anderen ? De meeste bedrijven zullen u software of een online service aanbieden, waarbij als verkooppunt het ontelbare aantal opties en additionele settings wordt genoemd... de meeste hiervan zult u, of zou u eigenlijk, nooit (moeten willen) gebruiken. Een van de eerste dingen die te binnenschiet, is bijvoorbeeld de second approver functie die in meerdere programma's en toepassingen wordt aangeboden. Eigenlijk zegt u daarmee, dat u uw eigen mensen niet vertrouwd en dat zij extra controle behoeven... voor de interne EN externe klant voegt het verder niets toe.

Wij zijn hier om U te helpen!

Een nieuwe applicatie kan een ongedefinieerd probeelm nooit oplossen.

Gebaseerd op 16 jaar leidinggevende ervaring bij meerdere internationale organisaties, geven mij het vertrouwen dat ik de plichten en taken, uitdagingen en frustraties, van eerste lijns en senior managers begrijp en ken. Deze ervaring is het startpunt geweest voor elMetis in het algemeen en voor de applicaties plannen in het bijzonder.

Echter, ik ben er ook van overtuigd dat ik nog niet elk probleem gezien heb en dat er daardoor nog altijd ruimte zit in het herkennen en oplossen van de onderliggende oorzaken voor de problemen van organisaties. Om deze reden, en omdat ik altijd weer enorm veel plezier beleef aan het helpen van mensen, maak ik graag tijd vrij voor consultancy en project management projecten.

Meer Informatie

Als een Lean Six Sigma Green Belt en in lijn met mijn persoonlijke professionele doelstellingen, ben ik bechikbaar om u te ondersteunen bij het begrijpen en oplossen van uw problemen. In tegenstelling tot veel andere consultants ben ik daarbij niet op zoek naar een serie van opeenvolgende en aan elkaar te linken opdrachten. Mijn doelstellingen bestaan uit twee delen: het oplossen van dat ene probleem en uw team alle kennis overdragen middels training, zodat zij dit in de toekomst zelfstandig kunnen doen.

...

Disclaimer

All stock images on this website are part of the public domain or property of their respective owners whom I gracefully thank for allowing me to use them.

All images can be downloaded from: Stockpictures.io.

You can also find our terms & conditions right here: Terms and Conditions.